Prowadzę warsztaty i szkolenia, w których:

 

- tworzę dla kreatywności i integracji zespołów,

- pracuję z kadrą zarządającą,

- stosuję różnorodne metody z zakresu twórczego rozwiązywania problemów,

- zawsze dbam o indywidualne podejście do Klienta,

oraz jako lektor:

- uczę dorosłych języka niemieckiego, stosując kreatywne metody.

 

 

 

 

 

 

 

KREATYWNE WARSZTATY I SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

WARSZTATY Z ROZWOJU KREATYWNOŚCI DLA ZESPOŁÓW

KREATYWNY TEAM BUILDING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzę działalność szkoleniową, realizując projekty i partnerstwa lokalne, krajowe i międzynarodowe. Współpracuję z instytucjami oświaty, kultury, biznesu i administracji samorządowej.

Wśród nich są takie działania jak:

Projekty dla kadry zarządzającej w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków UE (2014-2015).

Udział w projekcie „Szkoła dla przyszłości +2030” - polsko-niemiecko-szwajcarski projekt badawczy. Instytucje organizujące projekt: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zielona Góra, Sächsisches Bildungsinstitut Radebeuli, Schweizerische Weiterbildungszentrale Bern (2014-2016).

Wrzesień 2016 - zajęcie II miejsca z autorskim projektem "EduArte Book" w konkursie grantowym w Ogólnopolskim Programie Bardzo Młoda Kultura - województwo lubuskie, realizowanym w ramach dofinansowania z budżetu Narodowego Centrum Kultury. Projekt ma na celu popularyzowanie edukacji i animacji kulturowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowanie zespołów rówieśniczych. Warszaty prowadzone w okresie wrzesień - grudzień 2016 w szkołach w województwie lubuskim.

Listopad 2016 - miałam zaszczyt uczestniczyć w charakterze prelegentki w Ogólnopolskiej Konferencji "Sztuka edukacji. Nowocześni animatorzy - pasjonaci z wizją", organizowanej w Kielcach z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czerwiec - październik 2018 prowadzenie warszatów w projekcie Kreatywny Design w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura.

 

 

 

Współpraca z Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze w zakresie prowadzenia kreatywnych szkoleń dla animatorów i nauczycieli między innymi z zakresu treningu twórczości.

Prowadzenie warszatów dla Teatru Lubuskiego w ramach Projektu "Jak z emocji czerpać moc" w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Edukacja kulturalna" oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Jestem autorką publikacji powstałej w ramach tego projektu: "Język wizualny w terapiach, twórczości i sztuce".

 

Od początku działalności trenerskiej prowadzę szkolenia dla kadry zarządzającej we współpracy z firmami szkoleniowymi z całej Polski.

Projekt "Przywództwo i wspieranie kadry kierowniczej systemu oświaty dla dyrektorów z województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego". Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji - publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Ministra Edukacji, październik 2017 - kwiecień 2018 r.

Czerwiec 2018 r. Prowadzenie warszatow dla dyrektorów szkół i przedstawicieli kuratorium oświaty podczas Ogólnopolskiej Konferencji na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Czerwiec 2018 r. Prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej w ramach projektu „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty w województwie pomorskim".

Czerwiec - wrzesień 2018 r. Prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej w ramach projektu „Efektywna szkoła – wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego”.

Czerwiec - wrzesień 2018 r. Prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej w ramach projektu „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty - czerwiec 2019 r. prowadzenie działań szkoleniowych dla kadry zarządzącej z województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu "Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim".

Od stycznia 2019 r. prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej w ramach projektu „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim".

Od czerwca 2019 r. prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej w ramach projektu „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie lubuskim".

Styczeń 2019 - kwiecień 2019 r. prowadzenie szkoleń dla trenerów w ramach programu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania”, województwa: wielkopolskie i łódzkie.

Od września 2019 r. prowadzenie szkoleń dla trenerów procesu wspomagania w ramach projektu  Profesjonalne kadry procesu wspomagania w województwie podlaskim".

 

Projektowanie i prowadzenie warszatów dedykowanych z zakresu treningu twórczości oraz doskonalenia kompetencji kluczowych.

Prowadzenie warszatów w formie kreatywnego team buildingu dla zespołów. 

Prowadzenie lektoratów języka niemieckiego.

 

 

 

 

 

 

więcej informacji wkrótce

 

 

 

Działalność szkoleniowa prowadzona jest pod nazwą:

reniferry Dorota Anna Marek-Kurpanik

NIP: 929-135-12-51

Kontakt:

info@szkolenia-kreatywne.pl

lub

d.marek-kurpanik@wp.pl

 

Moje portfolio zawiera prowadzenie szkoleń dla instytucji takich jak:

- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  w Warszawie

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

- Punkt Europe Direct Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze

- Centrum Młodzieży im.dr.H.Jordana w Krakowie

- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży LWK Ochotniczych Hufców Pracy

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubuski Oddział Regionalny

- Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego

- Agencja Oferta Wydawca Miesięcznika PULS

- Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek”

- Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego/Stiftung Kreisau

- Internationales JugendKunst-und Kulturhaus Schlesische 27 Berlin

- Kindervereinigung Leipzig e.V.

- Direction des Relations Internationales et de l’Enseignement Supèrieur Besançon

- Polsko-Nemiecka Współpraca Młodzieży Jugendwerk

- Firma Marba International

- Parlour - Atelier Piękna i Medycyna Estetyczna,

- prowadzenie coachingu dla kadry zarządzającej w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (2014-2015)

- Zespół Szkół w Brodach

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marii Montessori w Zielonej Górze

- Gimnazjum nr 7 UNICEF w Zielonej Górze

- Społeczne Gimnazjum Dzwujęzyczne w Szprotawie

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze

- Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

- Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

- Przedszkole Miejskie nr 1 w Kożuchowie

- English Language School (ELS) w Zielonej Górze

- Lubuski Teatr w Zielonej Górze

- Rahn Education/Germany

- Hotel For-Rest w Zielonej Górze

- Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie - (prowadzenie działań dla 11 szkół z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego)

- Centrum Organizacji Szkoleń w Toruniu

- Szkoła Podstawowa w Templewie

- Process Team Sp. z o.o. w Warszawie, firma szkoleniowa

- IDEA HR Group w Gorzowie Wielkopolskim, Agencja pośrednictwa pracy

- Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o. w Warszawie

- Przedszkole Miejskie w Iłowej

- Zespół Szkół Ogólnokszatłcących w Szprotawie

- Społeczna Szkoła Podstawowa w Szprotawie

- Szkoła Podstawowa w Wiechlicach

- Szkoła Podstawowa w Iłowej

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodach

- Pałac Młodzieży w Olsztynie

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

- indywidualne kreatywne spotkania międzypokoleniowe

- dedykowane warszaty dla różnorodnych grup zawodowych z zakresu treningu twórczości i doskonalenia kompetencji kluczowych

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.